ایگور لیوانوف ، بازیگر ، احساس شوخ طبعی فوق العاده بوریس کلیوف را به خاطر آورد

ایگور لیوانوف ، بازیگر ، در مصاحبه با خبرنگاران ، خاطرات خود را از هنرمند بوریس کلیوف ، که در سن 76 سالگی در مسکو درگذشت ، تعریف کرد. او شوخ طبعی شگفت انگیز بازیگر همکار خود را برجسته كرد.

“لیوانوف” خاطرنشان کرد: “بوریس یک فرد فوق العاده با شوخ طبعی عالی بود ، که هرگز او را ناامید نمی کرد. یک بازیگر خوب و یک فرد بسیار خوب.”

در مورد موضوع بخوانید: بوریس کلیوف پیش از مرگ رئیس جمهور تمرین کرد

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>