اپرای ملی انگلیس آماده می شود

مخاطبان را ملاقات کند

سالن پر خواهد شد از صدای مزارو سوپرانو سارا کانلی ، سوپرانو الیزابت لولین ، تنور توبی اسپنس و سایر مجریان. ارکستر و گروه کر توسط مدیر موسیقی گروه مارتین برابینز رهبری می شود.

مدیر هنری گروه می گوید:

موسیقی عالی موتزارت بهترین مسابقه برای اولین قرار ملاقات با بیننده پس از یک وقفه طولانی قرنطینه است. Annilese Miskimmon.

ملاقات مجدد ما با مردم در كولوسئوم لندن . درک همه آسیب ها و ضررهایی که متحمل شده ایم مهم است. Requiem موتزارت موسیقی فوق العاده ای برای تفکر ، برای حافظه انسان است. “ . < / span>

تئاتر قول می دهد برای امنیت هنرمندان و مردم هر کاری از دستش برمی آید انجام دهد.