آنا نتربکو در سالزبورگ در یک نسخه کنسرت از Turandot

آواز می خواند

دلیل آن محدودیت های قرنطینه است. یک اجرای در مقیاس بزرگ مستلزم مشارکت بیش از دویست هنرمند و کادر فنی است. میزان اشغال سالن نیز به دلیل نیازهای بهداشتی کاهش یافته است. اپرا می تواند کمتر از یک و نیم هزار نفر را تماشا کند. سایر فعالیتهای جشنواره تحت هدایت کریستین تیلمان تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت. هیلاری خان ویولون نواز آمریکایی و دنیسا ماتسوف و آندراش شیف پیانیست ها پیش از حضار برنامه اجرا می کنند.