اعتراض هنرمندان تئاتر اروپا به

11/03/2020
معترضان و موسیقیدانان در اروپا به تعطیلی تئاتر اعتراض دارند. .ru / u / 2020 / Antonnoj / 14fdf161.png “>

اقداماتی در تئاتر آلا اسکالا ، کموناله دی بولونیا ، لیسئو و اپرای ایالت باواریا برگزار شد. در مونیخ ، معترضین در یک زنجیره انسانی در مرکز شهر ، در بارسلونا صف کشیده بودند ، ترافیک مسدود شده بود. بسیاری از هنرمندان متحیر هستند: تئاترها همه دستورالعمل ها را دنبال می کنند ، اما به هر حال تعطیل بودند ، در حالی که کار قطارها و هواپیماها به شدت محدود نبود. در روزهای اخیر بسیاری از تئاترهای اروپا به مدت یک ماه متوقف شده اند. تقریباً همه کشورهای اتحادیه اروپا محدودیت های جدیدی را اعمال کرده اند.

“Orpheus”

03.11.2020

جشنواره ای را در art-center.ru انتخاب کنید