بارتولی جشنواره Trinity را تا سال 2026 هدایت خواهد کرد

برنامه جشنواره که توسط بارتولی به عنوان مدیر هنری خود گردآوری شده است ، با پذیرش خودش ، “کارت عشق” به زادگاه خواننده خواهد شد. “رم ، پر از غرور و افول بی امان ، از نظر خواب آور روی هر یک از میهمانان خود تأثیر می گذارد – اما برای من ، یک دختر بچه که سگ خود را در پارک های زیر دوریا قدم می زند. -پامفیلی ، و بعداً در Cinquecento قرمز روشنش در اطراف کولوسئوم سوار شد ، برای مدت طولانی فقط شهری بود که من در آن متولد و بزرگ شدم. تنها زمانی که آن را برای مدت طولانی ترک کردم متوجه شدم که جایگاه و اهمیت ویژه رم در جهان را پیدا کرده است. “ ، می گوید سسیلیا بارتولی. >