بلاروسی ها خواستار لغو کنسرت باسکوف در مینسک

کاربران شبکه های اجتماعی بلاروس به خواننده روسی نیکولای باسکوف حمله کردند و خواستار کنار گذاشتن کنسرت برنامه ریزی شده خود در مینسک شدند. موجی از نظرات منفی در زیر پست های این خواننده در صفحه اینستاگرامش ظاهر شد.

“آنها نمایش را لغو کردند در مینسک آرنا در 17 سپتامبر ،” جنایتکاران را سرگرم نکنید “،” در این طاعون در این جشن شرکت نکنید “،” لطفا برای حمایت از لوکاشنکا خم نشوید “،” سبت مینسک را کنار بگذارید ” کاربران.

برای نجات خود از شر نفرت ، باسكی ها نظرات خود را بسته است.