بتهوون – نبوغ شنوایی و ناشنوا

20.10.2020
کنفرانس “لودویگ ون بتهوون: شنوایی و ناشنوایی” در بیمارستان دانشگاه بن برگزار شد. پدیده خالق از نظر بیماری وی در نظر گرفته می شود. “>

متخصصان درباره وضعیت احساسی یک نابغه ، دلایل ناشنوایی وی ، تأثیر بیماری بر خلاقیت بحث کردند آثار آهنگساز را از نظر ویژگی های شخصیتی ، نگرش های اجتماعی و سلامت مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. آنها در مورد روشهای نوین درمان بیماری که بزرگ آلمانی را ناشنوا کرد صحبت کردند. نایک واگنر ، رئیس جمهور بتهوونفست معتقد است که: ” بتهوون ، بلکه سرنوشت غم انگیز او “. این رویداد در چارچوب سالگرد بتهوون برگزار شد.

Orpheus

20.10.2020

جشنواره ای را در art-center.ru انتخاب کنید