بیش از 120 کارمند تئاتر Bolshoi با ویروس کرونا ویروس کرونا ویروس

در 27 اکتبر سال 2020 منعقد شده اند
124 نفر در تئاتر بولشوی به ویروس کرونا آلوده شده اند.

ولادیمیر اورین ، مدیر کل تئاتر ، طی سخنرانی در جلسه شورای فرهنگ و هنر ریاست جمهوری گفت ، این تقریباً 3 درصد از کل تیم است. در میان بیماران نمایندگان مشاغل مختلف وجود دارد: هم هنرمندان و هم کارمندان بخشهای فنی. در همان زمان ، اورین خاطرنشان کرد که فصل با اولین بار افتتاح شد.

“Orpheus”

27.10.2020

جشنواره ای را در art-center.ru انتخاب کنید