تئاتر بولشوی نمایش Don Carlos را به دلیل ویروس کرونا ویران کرد

تئاتر بولشوی نمایش اپرا دون کارلوس را در 10 سپتامبر لغو کرد ، زیرا ایلدار عبدرازاکوف ، تکنواز ، به ویروس کرونا تشخیص داده شد. وابسته مطبوعاتی تئاتر کاترینا نوویکووا. نوویکووا گفت: “برای تعیین دقیق تشخیص ، تحقیقات بیشتری لازم است ، مدیریت تئاتر بولشوی تصمیم به لغو این اجرا گرفته است.”

به گفته وی ، در این شرایط “به خطر انداختن سلامتی مردم غیرممکن است.” در این تولیدات آنا نتربکو ، یوسیف ایوازوف ، آگوندا کولایوا و الیچن عزیزوف حضور دارند.

تئاتر بولشوی فصل جدید را در 6 سپتامبر با نمایش برتر اپرای دون کارلوس که دو بار به نمایش درآمد ، آغاز کرد. به دلیل همه گیری ، تئاتر از 16 مارس تعطیل است. کاترینا نوویکووا ، وابسته مطبوعات تئاتر ، گفت: تئاتر بولشوی نمایش اپرا دون کارلوس را در 10 سپتامبر لغو کرد ، زیرا ایلد عبدرازاکوف ، تکنواز ، ویروس کرونا تشخیص داد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>