تئاتر بولشوی بیش از یک میلیارد روبل

ضرر کرد

این را مدیر کل تئاتر ولادیمیر اورین اعلام کرد. وی اظهار داشت که تئاتر تنها از طریق فروش بلیط درآمد کسب می کند ، اکنون نیمی از سود از دست می رود. این محاسبه نهایی نیست: دو ماه محدودیت در پیش است و ضرر و زیان تورهای لغو شده در کشورهای دیگر در نظر گرفته نشد.

همچنین ، رئیس بزرگ بولشوی گفت که بروز در تئاتر رو به کاهش است. اکنون حدود 90 کارمند آلوده هستند و 200 نفر نیز بیمار هستند. در مجموع ، 3400 نفر در تئاتر کار می کنند.