ارکستر سمفونیک بوستون 50 نفر را اخراج کرد

08/24/2020
ارکستر سمفونیک بوستون 50 نفر را به دلیل مشکلات مالی ناشی از همه گیری اخراج کرد.

کارمندان اداری تحت کاهش گسترده ای قرار گرفتند. بعلاوه ، 8 نفر دیگر نیز به مرخصی بدون حقوق اعزام می شوند. بنابراین ، تقریباً یک چهارم از کل کارمندان به دلیل تعداد بی سابقه کنسرت های لغو شده ، کار خود را متوقف می کنند. سمفونی بوستون همچنان تلاش می کند تا خود را با شرایط جدیدی که در آن مجبور به کنار گذاشتن در تمام اجراهای پاییزی فصل بود سازگار کند.

” Orpheus “ >

24.08.2020