تئاترهای برادوی بدون نمایش

< / div>

این بیانیه توسط انجمن لیگ برادوی منتشر شده است که بیش از 700 صاحب تئاتر و مدیران هنری ، تهیه کنندگان و سایر کارگران صنعت را گرد هم آورده است. پیش از این برنامه ریزی شده بود که کار تئاترهای نیویورک در اوایل سال آینده ترمیم شود. نمایش اجراها در برادوی در تاریخ 12 مارس متوقف شد ، سپس در این مجموعه 31 اجرا و نمایش موزیکال برگزار شد.