وندال ها سعی کردند شکل بنای یادبود یوگنی واختانگ

را تغییر شکل دهند

همانطور که برای “MK” شناخته شد ، دو جوان با ترکیب قوطی های نقاشی در دستان خود به سمت ترکیب مجسمه ای از برنز دویدند و حتی موفق به رنگ آمیزی تخته سنگ گرانیت پایه شدند. و اگر سیستم نظارتی فعال بود که روز گذشته تئاتر در اطراف بنای یادبود نصب کرده بود ، آنها به کارهای کثیف خود ادامه می دادند.

– مدیر نظارت و ردیابی به نگهبانان ما اجازه می دهد این خشم را ببینند ، – گفت: مدیر تئاتر Kirill Krok. – دو نگهبان بلافاصله فرار كردند ، آنها شرورها را در امتداد آربات تعقیب كردند ، آنها را گرفتند و به بخش پلیس آربات تحویل دادند. اکنون پلیس با آنها سر و کار دارد. گزارش بازداشت تنظیم و پرونده اداری تشکیل خواهد شد.