اپرای وین تمرینهای تبلیغاتی را عمومی می کند

21.08.2020

بازدید کنندگان زیر 27 سال اولین کسی خواهند بود که اجراهای جدید باله و اپرا را مشاهده می کنند. اولین اجرای این فصل ، مادام پروانه ای پوچینی خواهد بود. حداکثر 700 تماشاگر در سالن پذیرفته می شوند ، بلیط 10 یورو هزینه دارد. تمرینات لباس در اپرای وین به طور سنتی برای کارکنان تئاتر اختصاص داشت.

“Orpheus” >

21.08.2020

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>