ویتامین B12 به صدا کمک نمی کند

آنها آزمایشی را انجام دادند که در آن دو ده خواننده آواز شرکت کردند. نیمی از آنها دارونما دریافت کردند ، در حالی که دیگری تزریق ویتامین B12 انجام داد. تفاوت قابل توجهی وجود ندارد ، دانشمندان اطمینان می دهند که ویتامین به تارهای صوتی یا سایر قسمت های دستگاه گفتار کمک نمی کند.

در سال های اخیر ، مدی در محیط موسیقی برای تزریق ویتامین B12 بوجود آمده است که به گفته طرفداران آنها ، عملکرد تارهای صوتی را بهبود می بخشد و احتمال ابتلا به بیماری های مختلف را کاهش می دهد. بر اندام های گفتاری تأثیر می گذارد. پزشکان و دانشمندان با این موضع مخالفند ، زیرا در طی نیم قرن گذشته هیچ مدرکی مبنی بر تأثیر منفی ویتامین B12 بر تارهای صوتی و حنجره ثبت نکرده اند.

محققان توصیه می کنند که پزشکان ویتامین B12 را برای خوانندگان و خوانندگان حرفه ای که به دلایل پزشکی به آن نیازی ندارند تجویز نکنند.

زیست شناسان اسرائیلی و آمریکایی می گویند ، تزریق ویتامین B12