رسوایی بی بی سی پرومس در انگلیس

فریاد زد 08/31/2020
برگزار کنندگان جشنواره بی بی سی پرومس لندن از اجرای نسخه های کامل ترانه های میهن پرستانه “قانون ، بریتانیا” و “سرزمین امید و جلال” خودداری کرده اند “، که به طور متناوب برای سالهای زیادی در برنامه گنجانده شده است.

به ابتکار مدیریت بی بی سی ، آنها تصمیم گرفتند که آهنگ ها را فقط در یک نسخه ابزاری پخش کنند تا یادآوری گذشته استعمار امپراتوری انگلیس نباشد. این تصمیم موجی از خشم را ایجاد کرد و نخست وزیر بوریس جانسون نیز ابراز نارضایتی کرد. بسیاری از نشریات معتبر در حال حاضر خسارت جبران ناپذیری به اعتبار نیروی هوایی گزارش کرده اند.

“Orpheus”

08/31/2020