سالن های موزه و نمایشگاه در Zaryadye

تعطیل هستند

حالت محدودیت از 13 نوامبر 2020 تا 15 ژانویه 2021 کار خواهد کرد. مهمانان این مجموعه می توانند فقط از سایت های واقع در غرفه اول در مسیر میدان سرخ بازدید کنند. عبور در گروه های کوچک امکان پذیر است. خرید بلیط فقط از طریق اینترنت انجام می شود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>