وداع با بوریس کلیوف امروز در تئاتر مالی برگزار می شود

سرویس مطبوعاتی تئاتر آکادمیک مالی دولتی به شما اطلاع می دهد که امروز ، 4 سپتامبر ، مراسم خداحافظی با هنرمند مردم فدراسیون روسیه بوریس کلیوف در صحنه اصلی برگزار می شود.

به یاد بیاورید که این هنرمند پس از یک بیماری طولانی در اول سپتامبر در سن 76 سالگی درگذشت.

“خداحافظی با هنرمند مردم فدراسیون روسیه بوریس كلیوف در 4 سپتامبر ساعت 11:00 در صحنه اصلی تئاتر مالی برگزار می شود. دسترسی به ساختمان فقط با استفاده از ماسك امكان پذیر است.”