فیلارمونیک نووسیبیرسک مدیر جدیدی دارد

بومی نووسیبیرسک در محافل فرهنگی منطقه به خوبی شناخته شده است. الكساندر سرگئیویچ پیش از این به عنوان مدیر ارشد ارکستر تلویزیون و رادیو صدا و سیمای دولتی نووسیبیركس ، مدیر ارشد و معاون مدیر تئاتر جوانان “گلوبوس” نووسیبیركس كار می كرد. وی پس از عزیمت به مسکو در سال 2006 ، ریاست معاون کار را برای کار با تماشاگران در تئاتر ساتیر برگزار کرد. در موضع فعلی خود ، بوچارنیکوف مجبور است تعدادی از مسائل کلیدی را حل کند. به ویژه ، انجمن فیلارمونیک نووسیبیرسک باید تعداد کنسرت های برگزار شده تا سال 2022 را دو برابر کند. این سازمان همچنین نیاز به برگزاری برنامه های فرهنگی در مناطق دور افتاده نووسیبیرسک و سایر شهرها و روستاهای منطقه دارد.