موزه متروپولیتن در نیویورک

بازگشایی می شود

بازدید کنندگان می توانند دوباره از موزه هنر متروپولیتن در نیویورک دیدن کنند. نمایشگاه معروف از مارس سال جاری به دلیل شیوع بیماری ویروس کرونا بسته شده است. اکنون این موزه می تواند 5 بار در هفته همه را بپذیرد. آخر هفته ها – سه شنبه و چهارشنبه.

متروپولیتن اقدامات بهداشتی سختگیری دارد ، بازدیدکنندگان باید ماسک بزنند و فاصله خود را حفظ کنند.