به دلیل نشت

سرویس مطبوعاتی گالری جدید ترتیاکوف در کریمسکی وال اعلام کرد که به دلیل نشت سقف در اثر باران شدید ، بازدید از چندین نمایشگاه لغو خواهد شد.

“در تاریخ 27 اوت ، افتتاح نمایشگاه” افسانه روسی. از واسنتسوف تاکنون. “همچنین در این روز ، نمایشگاه” نسل XXI. هدیه بنیاد ولادیمیر اسمیرنوف و کنستانتین سوروکین “برای ورود رایگان باز خواهد بود … نمایشگاه” شاهکارهای کازان. تا صدمین سالگرد. از Roerich تا Kandinsky. این گالری گفت: تا صدمین سالگرد جمهوری تاتارستان ، “و نمایشگاه دائمی گالری جدید ترتیاکوف به طور موقت برای نوسازی سالن بسته می شود.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>