به دلیل نشت

سرویس مطبوعاتی گالری جدید ترتیاکوف در کریمسکی وال اعلام کرد که به دلیل نشت سقف در اثر باران شدید ، بازدید از چندین نمایشگاه لغو خواهد شد.

“در تاریخ 27 اوت ، افتتاح نمایشگاه” افسانه روسی. از واسنتسوف تاکنون. “همچنین در این روز ، نمایشگاه” نسل XXI. هدیه بنیاد ولادیمیر اسمیرنوف و کنستانتین سوروکین “برای ورود رایگان باز خواهد بود … نمایشگاه” شاهکارهای کازان. تا صدمین سالگرد. از Roerich تا Kandinsky. این گالری گفت: تا صدمین سالگرد جمهوری تاتارستان ، “و نمایشگاه دائمی گالری جدید ترتیاکوف به طور موقت برای نوسازی سالن بسته می شود.”