فعالیت کنسرت در منطقه یاروسلاول

از سر گرفته می شود

ما به تدریج محدودیتهای موجود را حذف می کنیم. از آگوست 20 ما اجازه فروش بلیط در گیشه های تئاترها ، سیرک ها ، سالن های کنسرت و خانه های فرهنگ. از آنجا که 10 سپتامبر ، با یک وضعیت اپیدمیولوژیک مطلوب ، بینندگان قادر به شرکت در اجراها ، کنسرت ها و اجراهای سیرک “، – میرونوف نوشت.

به گفته وی ، سالن های نمایش بیش از نیمی پر نخواهد بود. فاصله بین تماشاگران در سالن حداقل باید یک صندلی باشد.

از تاریخ 20 ژوئن ، منطقه یاروسلاوک به مرحله دوم رفع محدودیت ها که در ابتدا به دلیل شیوع تاج ویروس وارد شده بود ، منتقل شده است. در منطقه ، از ابتدای شیوع همه گیر ، ویروس کرونا در 6772 نفر شناسایی شده است. تعداد کل کشف شده 6033 نفر است. 32 نفر جان باختند. طی روز گذشته ، 40 مورد از عفونت کروناویروس در منطقه تشخیص داده شده است.