گرماش درباره کار بعد از Sovremennik: در حالی که فقط

بازیگر تئاتر و فیلم روسی ، کارگردان تئاتر ، فیلمنامه نگار و تهیه کننده سرگئی گرمماش در مصاحبه با خبرنگاران در حاشیه TEFI – جایزه Chronicle of Victory ، گفت که از زمان ترک تئاتر Sovremennik چه کاری انجام داده است .

این بازیگر اعتراف کرد: “من هیچ چیز برای صحبت کردن ندارم ، استراحت می کنم.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>