گرماش درباره کار بعد از Sovremennik: در حالی که فقط

بازیگر تئاتر و فیلم روسی ، کارگردان تئاتر ، فیلمنامه نگار و تهیه کننده سرگئی گرمماش در مصاحبه با خبرنگاران در حاشیه TEFI – جایزه Chronicle of Victory ، گفت که از زمان ترک تئاتر Sovremennik چه کاری انجام داده است .

این بازیگر اعتراف کرد: “من هیچ چیز برای صحبت کردن ندارم ، استراحت می کنم.”