GITIS به یک مکان از راه دور

می رود

این تصمیم به دلیل افزایش عوارض در بین دانشجویان دانشگاه اتخاذ شده است. رئیس آن ، گریگوری زاسلاوسکی ، در 24 سپتامبر ، کتباً به معلمان این م educationalسسه آموزشی نوشت که به تدریج به سیستم از راه دور انجام روند آموزشی روی می آورد.

رئیس GITIS همچنین یادآوری کرد که کلاس ها در رشته های عملی در اواسط مارس قطع شده و به محض بازگشت دانش آموزان از تعطیلات تابستانی از سر گرفته شده است. < / p>