رئیس Rospotrebnadzor در مورد اولین بازرسی از تئاترها به دلیل ویروس کرونا

صحبت کرد

به طور خاص ، مخاطب پس از خاموش شدن چراغ ، ماسک خود را برمی دارد و کارکنان تئاتر فقط شانه های خود را بالا می برند. >

– ما قصد نداریم کار تئاترها را متوقف کنیم و آنها را جریمه کنیم. اما ، اگر مدیران تئاترها بر رعایت نکات امنیتی نظارت نکنند ، چاره دیگری جز …

نخواهیم داشت

الكساندر كیبوفسكی ، وزیر فرهنگ مسكو ، با تمام شدت یك مقام به حاضران هشدار داد كه شخصاً با افرادی كه مانع كار بازرسان روسپوتربنادزور می شوند برخورد خواهد كرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>