جشنواره اپرای گلیندبورن

تمدید شد 08/18/2020
جشنواره اپرای گلیندبورن فصل تابستان را دو هفته تمدید می کند. >

در تاریخ 13 سپتامبر به پایان می رسد. برگزارکنندگان کنسرت های فضای باز اضافی را آماده کرده اند – اینها اجراهای نوازندگان جوان اپرا و همچنین کنسرت شرکت کنندگان مشهور در سالهای اخیر است. مخاطبان همچنین با ارکستر روشنگری دیدار خواهند کرد که موسیقی های موتسارت ، بتهوون و جاناتان داو را اجرا می کند. “این پاسخ ما به محدودیت ها در طول COVID-19 است” ، گفت: استفان لنگریج مدیر هنری نمایش. حداکثر 250 نفر می توانند در این کنسرت ها شرکت کنند ، اما برگزارکنندگان نه تنها از ویروس کرونا بلکه از وضعیت بد آب و هوایی نیز هراس دارند ، به همین دلیل ممکن است اجراها لغو شود.

Orpheus

18.08.2020