گرمی برای درستی سیاسی

کلمه world افتضاح شد ، که به معنی “جهان” است. در یکی از نامزدهای اصلی – “بهترین آلبوم موسیقی جهان” – با جهانی بی طرف تر و صحیح تر از نظر سیاسی ، “جهانی” جایگزین خواهد شد. این گروه اکنون بهترین آلبوم جهانی موسیقی نامیده می شود.

طبق نشریه بیلبورد ، آکادمی ملی هنرها و علوم ضبط (NARAS) این را فقط 22 روز قبل از 63 امین جوایز سالانه گرمی اعلام کرد.

آکادمی تصمیم خود را با تمایل به پایبندی به “تفکر جهانی” توضیح می دهد.

“این تغییر نشان دهنده رد مفاهیم استعماری و” غیرآمریکایی “است که نام قبلی در آن وجود داشت.” – در آکادمی برجسته شده است.