دنیس ماتسوئف در کالینینگراد

09/07/2020 صحبت کرد
جزیره کانت در مرکز کالینینگراد پس از بهبود افتتاح شد. در آنجا کنسرتی در فضای باز برگزار شد ، جایی که دنیس ماتسوئف در آنجا برنامه اجرا کرد. Screenshot_126.png “>

“من بسیار خوشحالم که امروز در این زمان بسیار عجیب و غریب به اینجا آمده ایم. و من مطمئن هستم که این کنسرت یکی از اولین احیای زندگی کنسرت در کالینینگراد خواهد بود ، به ویژه در یک مکان کاملاً جادویی. ”

پیانیست با برنامه “کلاسیک و جاز” آمد. دنیس ماتسوف و دوستان ». به همراه او ، آندره ایوانف ، نوازنده بیس ، الكساندر زینگر درامر و نوازندگان جوان ، برندگان مسابقه پرنده آبی ، روی صحنه رفتند. در طی زیباسازی ، برجستگی معماری در جزیره ایجاد شد. در پایان کنسرت ، نمای کلیسای جامع روشن شد.

TC “فرهنگ”

09/07/2020