دنیس ماتسوف کنسرت سالگرد خود را در کاخ کرملین به ژوئن سال آینده موکول کرده است

ماتسوئف انتقال جدید را با این واقعیت که سایت هنوز برای بینندگان بسته است ، توضیح می دهد: “ روشن است که اکنون برگزاری چنین کنسرتی غیرممکن است: کاخ کرملین برای عموم آزاد نیست. ما فقط در ماه ژوئن به همان تاریخ می رسیم. کنسرت جشن سالگرد در سالی غیر از جشن برگزار می شود. ماتسوف گفت: بلیط ها معتبر “خواهند بود.

نوازنده قول می دهد که بخشی از برنامه جشن را به هواداران در Zaryadye در 10 اکتبر نشان دهد ، جایی که به دلیل محدودیت های فعلی برای دو بار پر کردن سالن در 16 و 19 ساعت وارد آنجا می شود

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>