چهره های فرهنگی از گسترش فهرست حق بیمه های بدون مالیات

20/9/2020 حمایت کردند
چهره های فرهنگی از حذف مالیات تعدادی از جوایز در حوزه هنری حمایت کردند. به نظر آنها ، تصمیم دولت به رشد ایده های نوآورانه کمک خواهد کرد.

وزیر فرهنگ ، اولگا لیوبیمووا نیز از ابتکار هیئت دولت استقبال کرد. وی ، به ویژه ، خاطرنشان كرد كه “تصمیم در مورد گسترش فهرست جوایز در زمینه فرهنگ و هنر ، كه نیازی به پرداخت مالیات ندارند ، حمایت مالی بیشتری از استعدادهای جوان ما می كند ، به آنها این اجازه را می دهد تا در شرایط راحت تر ، مسیر خلاقانه و خدمات منحصر به فرد خود را برای خیر و میهن ادامه دهند. ” لیست جوایز غیر مشمول مالیات با سیزده “مورد” تکمیل شده است. از جمله جایزه مسابقه بین المللی خوانندگان اپرا النا اوبرازتسوا.

09/22/2020