دیما بیلان به هواداران نشان داد که چگونه در بیمارستان

درمان می شود

دیما بیلان ، خواننده ، فیلم های مربوط به درمان بیمارستان را در اینستاگرام خود منتشر کرد.

این هنرمند دستگاه استنشاق را نشان داد ، خاطرنشان کرد: او دما را سه بار در روز اندازه می گیرد و قرائت ها را ثبت می کند. او همچنین برای “کاهش بار مصرف آنتی بیوتیک” به عنوان صبحانه ، ناهار و شام بلغور جو دوسر می نوشد.

خواننده همچنین شامی را که شامل سوپ ، کتلت و سیب زمینی برای دومین بار بود ، بخش بزرگی از سالاد از سیب ، کلم و ویبرنوم ، و یک عدد آبگوشت گل محمدی را نشان داد.

به یاد بیاورید که خواننده به دلیل ذات الریه در بیمارستان بستری شد. با این حال ، او آزمایش منفی برای کورو ویروس را انجام می دهد