نوسازی اپرای کومیش در سال 2023 در تاریخ 1023/10/2020 آغاز خواهد شد. /www.muzklondike.ru/u/2020/Anton_okt/c26f5610.jpg “> مسابقه بهترین پروژه توسط شرکت معماری Kadawittfeldarchitektur از آخن برنده شد. ” ما از همان ابتدا از طراحی آنها خوشحال بودیم و از نتیجه کار راضی هستم. باری کوسکی ، مدیر ارشد تئاتر گفت: تبریک می گویم “. قرار است کار ساخت و ساز در سال 2023 آغاز شود. Orpheus 29.10.2020

مجتمع اپرای برلین کومیش گسترش و مدرن خواهد شد.