نوسازی اپرای کومیش در سال 2023 در تاریخ 1023/10/2020 آغاز خواهد شد. /www.muzklondike.ru/u/2020/Anton_okt/c26f5610.jpg “> مسابقه بهترین پروژه توسط شرکت معماری Kadawittfeldarchitektur از آخن برنده شد. ” ما از همان ابتدا از طراحی آنها خوشحال بودیم و از نتیجه کار راضی هستم. باری کوسکی ، مدیر ارشد تئاتر گفت: تبریک می گویم “. قرار است کار ساخت و ساز در سال 2023 آغاز شود. Orpheus 29.10.2020

مجتمع اپرای برلین کومیش گسترش و مدرن خواهد شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>