“یوجین اونگین” ساخته دیمیتری چرنیاکوف در وین

28.10.2020
اپرای وین میزبان اولین نمایش اپرای “اوژن اونگین” به کارگردانی دیمیتری چرنیاکوف بود.

این تولید که در اواسط دهه 2000 در تئاتر بولشوی انجام شد ، به مرحله موسیقی پایتخت اتریش منتقل شد. نقش های اصلی را سوپرانوی استرالیایی ، نیکول کار ، Mezos های روسی آنا گوریاچوا و لاریسا دیادکووا ، باریتون ایتالیایی آندره شوئن و تنور بوگدان ولکوف بازی می کنند. رهبری ارکستر توسط توماس هانوس چک انجام می شود. پس از اولین اجرا ، روزنامه اصلی وین Kurir از “موفقیت یکپارچه اجرا با عموم” صحبت می کند. اجرای دوم امروز 28 اکتبر است.

“Orpheus”

28.10.2020

جشنواره ای را در art-center.ru انتخاب کنید