مدیر موسیقی دوسالانه ونیز لوسیا رونچتی خواهد بود

28.10.2020
آهنگساز ایتالیایی لوسیا رونشتی سرپرستی برنامه موسیقی بینال ونیز را بر عهده خواهد داشت.

= “img alt: src / c /www.muzklondike.ru/u/2020/Anton_okt/de456168.jpg “>

وی در این سمت جایگزین همکار خود ایوان فدل که 9 سال گذشته نمایش موسیقی معاصر را رهبری کرده است می شود. رونچتی برای چهار سال آینده باید روی برنامه جشنواره کار کند. قبلاً مشخص شده است که تمرکز روی نمایش آوازی کرال ، اشکال غیر سنتی تئاتر موسیقی و زیبایی شناسی “موسیقی ناب” خواهد بود. لوسیا رونچتی نویسنده بسیاری از کارهای ارکسترال و مجلسی و همچنین آهنگسازی برای مراحل تئاتر است.

“Orpheus”

28.10.2020

جشنواره ای را در art-center.ru انتخاب کنید