میزان اشغال تئاترهای روسیه

افزایش خواهد یافت

“اکنون 50٪ اشغال اتاق داریم. وزارت فرهنگ با خدمات بهداشتی موافقت کرده است ، با پزشکان بهداشت ، ما می توانیم از اواسط سپتامبر تا 70 درصد [سالن ها را پر کنیم] با استفاده از ماسک و دستکش استفاده کنیم “، – مانیلووا گفت.

از اواسط ماه مارس در روسیه برای مقابله با شیوع ویروس کرونا ، رویدادهای گسترده ، از جمله فعالیت سالن های کنسرت ، ممنوع شده است. دفتر شهردار مسکو اجازه داد که از تاریخ 1 آگوست کار تئاترها ، سینما ها و سالن های کنسرت که بیش از 3 هزار صندلی در آنها وجود ندارد ، با نرخ اشغال بیش از 50 درصد ، از سر گرفته شود.