طلایی ماسک فروش بلیط

در پاییز در مسکو نمایش داده می شود ، جایی که اجراهای بزرگ و کوچک نمایش داده می شود. تماشاگران نه تنها آثار نمایشی ، بلکه رقص معاصر ، اپرا ، عروسکی و نمایش های تجربی را نیز پیدا می کنند. برگزارکنندگان خاطر نشان کردند که نامزدهای اجراهایی که نمی توان آنها را به پایتخت آورد ، توسط هیئت داوران در صحنه های بومی شهرهایی که در آنها به صحنه رفته اند ، تماشا می کنند.

بیست و نهمین دوره جوایز ماسک طلایی قرار است در تاریخ 30 اکتبر در سالن کنسرت زریادیه برگزار شود.