منبع Rosbalt: قرارداد هنرمندان تئاتر Mariinsky فقط برای دو ماه تمدید شد

30/9/2020
یک منبع Rosbalt گزارش داد که به هنرمندان تئاتر Mariinsky پیشنهاد داده شده است که برای مدت دو ماه قرارداد امضا کنند.

< p>

به گفته این منبع ، قبل از آن ، کارگران تئاتر قبلاً به مدت شش ماه ، یک یا دو سال قرارداد بسته بودند ، اما اکنون آنها دوباره احضار می شوند و “به شدت توصیه می کنند” قراردادهای جدید معتبر تا پایان ماه نوامبر را دوباره امضا کنند. این امر هم برای باله و هم اپرا صدق می کند.

در همان زمان ، منبع اضافه می کند ، هیچ یک از هنرمندان متن قرارداد را نمی خوانند ، زیرا از آنها خواسته می شود به راحتی درخواست کار برای مدت مشخص را بنویسند.

طبق گزارش رسانه ها ، هنرمندان از اخراج های گسترده ای که ممکن است 500 تا 1000 نفر را تحت تأثیر قرار دهد ، ترس دارند.

سرویس مطبوعاتی تئاتر ماریینسکی هنوز در این مورد توضیحی نداده است.

Rosbalt

منبعی از Rosbalt گزارش داد ،

09/30/2020