نتایج مسابقه ایجاد یک بنای یادبود چایکوفسکی در ماریینسکی تا پایان سال

اعلام خواهد شد

اکنون برگزار کنندگان مسابقه و مقامات سن پترزبورگ در مورد انتخاب دقیق برنده در مورد تاریخ دقیق جلسه نهایی به توافق می رسند. قرار بود این نام در ماه آوریل بازگردد ، اما به دلیل همه گیر شدن همه رویدادهای فرهنگی پس از آن لغو شد.

این مسابقه یک سال پیش آغاز شده است. در مرحله اول ، از تقریباً صد اثر ارسالی از شهرهای مختلف روسیه و همچنین خارج از کشور – رومانی ، کانادا ، استونی ، لتونی و بلاروس ، پنج طرح به فینال راه یافت.