نتایج مسابقه ایجاد یک بنای یادبود چایکوفسکی در ماریینسکی تا پایان سال

اعلام خواهد شد

اکنون برگزار کنندگان مسابقه و مقامات سن پترزبورگ در مورد انتخاب دقیق برنده در مورد تاریخ دقیق جلسه نهایی به توافق می رسند. قرار بود این نام در ماه آوریل بازگردد ، اما به دلیل همه گیر شدن همه رویدادهای فرهنگی پس از آن لغو شد.

این مسابقه یک سال پیش آغاز شده است. در مرحله اول ، از تقریباً صد اثر ارسالی از شهرهای مختلف روسیه و همچنین خارج از کشور – رومانی ، کانادا ، استونی ، لتونی و بلاروس ، پنج طرح به فینال راه یافت.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>