کارنگی هال تا بهار بسته شد

30/10/2020
نیویورک کارنگی هال همه حضورهای عمومی را تا بهار سال آینده لغو کرده است.

ما از فداکاری و پشتیبانی شما بسیار سپاسگزاریم. با این حال ، با توجه به قوانین فاصله اجتماعی در ارتباط با همه گیری ، ما تصمیم سختی را گرفتیم که همه رویدادهای عمومی را لغو کنیم “. تعطیلی سالن کنسرت تعجب آور نبود. قبل از آن ، وقفه طولانی توسط اپرا متروپولیتن ، فیلارمونیک تالار دیوید گفن ، باله شهر نیویورک و همه تئاترهای برادوی گزارش شده بود.

“Orpheus”

30.10.2020

جشنواره ای را در art-center.ru انتخاب کنید

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>