سینمای فضای باز در درهای کاونت گاردن

09/08/2020 راه اندازی خواهد شد
کاون گاردن در سه سال تولید در سینمای فضای باز به مخاطبان نمایش می دهد.

در میدان مقابل ورودی تئاتر ، که هنوز برای عموم بسته است ، در 11 سپتامبر به مهمانان پیشنهاد می شود “دریاچه قو” “،” ماجراهای آلیس در سرزمین عجایب “و” بوهمیا “. علاوه بر نمایش فیلم ، این تئاتر مخاطبان را به تماشای نمایش های خود از رادیو دعوت می کند و همچنین ، از 17 سپتامبر ، تورهای رایگان را به عنوان بخشی از کمپین “یک تعظیم بکشید” شروع می کند -1 “> . دیدن اینکه مخاطبان جدید از این طریق به سینما می آیند بسیار خارق العاده است ” ، مدیر کاون گاردن ، الکس برد ، مشترک بود.

Orpheus

09/08/2020

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>