اندون دولین منتقد فیلم “Evening Urgant”

را ترک کرد

آنتون دولین ، منتقد سینما ، دیگر در برنامه نمایش Evening Urgant که هشت سال است به آنجا می رود ، ظاهر نخواهد شد. دولین پستی در مورد عزیمت خود در فیس بوک ارسال کرد.

“در این فصل ،” Evening Urgant “حضور نخواهم داشت. همانطور که در زیر آمده است (خداوند سالها برنامه را به سعادت عطا کند). بعد از هشت سال و نیم ازدواج ، ما از هم جدا می شویم. “- نویسنده منتقد فیلم

دولین اظهار داشت که نمی تواند جزئیات عزیمت را فاش کند ، زیرا این اطلاعات خصوصی است. RBC در این باره می نویسد.

در توضیح پست دولینا ، ناظر ادبی گالینا یوزفوویچ نوشت: “من کمی بنر شما را می پوشم. و بسیار حیف است ، البته اگر شما نبودید ، من هم آنجا نبودم. ” شاید ، نه تنها یک میزبان جدید ، بلکه یک عنوان نیز در برنامه Urgant ظاهر شود.