سوراخ های وصله کاونت گاردن در بودجه

نقاشی دیوید هاكنی ، هنرمند ، در كریستی به حراج گذاشته می شود. ارزش تخمینی لات بین 11 تا 18 میلیون پوند است.

رئیس فعلی تئاتر ، الکس برد ابراز تأسف کرد.

“این یک تصمیم واقعا دشوار است ، – او گفت مطبوعات. – اما ما مجبوریم طبق شرایط عمل کنیم. … این مسئله در مورد عبور از یک دوره دشوار و دادن شغل به مردم در دراز مدت است. “

دیوید هاکنی یکی از گرانترین هنرمندان معاصر است. دیوید وبستر از 1945 تا 1970 ریاست کاونت گاردن را بر عهده داشت.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>