کاونت گاردن در 17 اکتبر درهای خود را باز خواهد کرد

نمایش “4/4” آغاز می شود. چهار کارگردان – آدل توماس ، دبورا وارنر ، ریچارد جونز ، آنتونی مک دونالد این اقدام را از آثار چهار آهنگساز – هندل ، گروبر ، باربر و بریتن خلق کردند. سپس تئاتر یک پروژه کاملاً زنانه “عصر تاریکی جدید” را از آثار نمایندگان موسیقی معاصر – میسی مازولی آمریکایی ، آنا مردیت انگلیس و آنا توروالدسدوتیر ستاره ایسلندی به نمایش می گذارد. تا پایان سال ، کاونت گاردن نسخه جدیدی از باله The Nutcracker را ایجاد می کند که مطابق با همه قوانین محدودیت های بهداشتی روی صحنه رفته است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>