کاونت گاردن در 17 اکتبر درهای خود را باز خواهد کرد

نمایش “4/4” آغاز می شود. چهار کارگردان – آدل توماس ، دبورا وارنر ، ریچارد جونز ، آنتونی مک دونالد این اقدام را از آثار چهار آهنگساز – هندل ، گروبر ، باربر و بریتن خلق کردند. سپس تئاتر یک پروژه کاملاً زنانه “عصر تاریکی جدید” را از آثار نمایندگان موسیقی معاصر – میسی مازولی آمریکایی ، آنا مردیت انگلیس و آنا توروالدسدوتیر ستاره ایسلندی به نمایش می گذارد. تا پایان سال ، کاونت گاردن نسخه جدیدی از باله The Nutcracker را ایجاد می کند که مطابق با همه قوانین محدودیت های بهداشتی روی صحنه رفته است.