کاونت گاردن در 17 اکتبر درهای خود را باز خواهد کرد

نمایش “4/4” آغاز می شود. چهار کارگردان – آدل توماس ، دبورا وارنر ، ریچارد جونز ، آنتونی مک دونالد این اقدام را از آثار چهار آهنگساز – هندل ، گروبر ، باربر و بریتن خلق کردند. سپس تئاتر یک پروژه کاملاً زنانه “عصر تاریکی جدید” را از آثار نمایندگان موسیقی معاصر – میسی مازولی آمریکایی ، آنا مردیت انگلیس و آنا توروالدسدوتیر ستاره ایسلندی به نمایش می گذارد. تا پایان سال ، کاونت گاردن نسخه جدیدی از باله The Nutcracker را ایجاد می کند که مطابق با همه قوانین محدودیت های بهداشتی روی صحنه رفته است.

مقاله مرتبط  اپرای ملی انگلیس آماده می شود