مسابقه پیانوی لیست در اوترخت

ما عمیقا با همه شرکت کنندگان خود همدردی می کنیم ، معلوم شد که قربانیان واقعی اوضاع هستند ، و ما امیدواریم که بتوانیم عملکرد برخی از آنها را در نوامبر سال جاری بصورت آنلاین “ارائه دهیم ، – در بیانیه رسمی آمده است. مسابقه بعدی باید در سال 2022 برگزار شود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>