مسابقه پیانوی لیست در اوترخت

ما عمیقا با همه شرکت کنندگان خود همدردی می کنیم ، معلوم شد که قربانیان واقعی اوضاع هستند ، و ما امیدواریم که بتوانیم عملکرد برخی از آنها را در نوامبر سال جاری بصورت آنلاین “ارائه دهیم ، – در بیانیه رسمی آمده است. مسابقه بعدی باید در سال 2022 برگزار شود.