سالن کنسرت. PI چایکوفسکی – 80 سال!

12.10.2020
80 سال پیش سالن کنسرت به نام P.I. چایکوفسکی از فیلارمونیک آکادمیک دولتی ایالت مسکو. jpg “>

به افتخار این رویداد جشن ، سالن میزبان کنسرتی با شرکت الکساندر اسلادکوفسکی و دنیس ماتسوئف است. برنامه این شب شامل سه کنسرت پیانو توسط پیوتر چایکوفسکی است.

برگزار کنندگان کنسرت خاطرنشان کردند که در ابتدا شب جشن در 7 ماه مه – تولد پیوتر ایلیچ چایکوفسکی برنامه ریزی شده بود ، اما همه گیر ویروس کرونا تنظیماتی را انجام داده است. سرویس مطبوعاتی فیلارمونیک خاطرنشان کرد: “تاریخ جدید کنسرت از نظر نمادی و مهم از نظر فیلارمونیک مسکو و خود موسیقیدانان مهم نیست.”

سالن کنسرت در میدان Triumfalnaya در 12 اکتبر 1940 ، سال صدمین سالگرد تولد چایکوفسکی ، درهای خود را باز کرد. این سایت توسط انجمن فیلارمونیک مسکو اداره می شود و مرتباً به روز می شود.

Т K “فرهنگ”

12.10.2020

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>