کنسرت به یاد الکساندر ووستین

دو نمایش برتر جهانی وجود دارد – آهنگسازی که اخیراً به درخواست گروه ساخته شده است. قرار بود اولین اجراهای این آخرین آثار ووستین و اسمیرنوف در ماه ژوئن برگزار شود. این برنامه همچنین سومین نمایش برتر – “آهنگ های خداحافظی” ، اثری از آهنگساز النا فیرسووا ، نوشته شده بر روی ابیات همسرش دیمیتری اسمیرنوف را ارائه می دهد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>