کنسرت به یاد الکساندر ووستین

دو نمایش برتر جهانی وجود دارد – آهنگسازی که اخیراً به درخواست گروه ساخته شده است. قرار بود اولین اجراهای این آخرین آثار ووستین و اسمیرنوف در ماه ژوئن برگزار شود. این برنامه همچنین سومین نمایش برتر – “آهنگ های خداحافظی” ، اثری از آهنگساز النا فیرسووا ، نوشته شده بر روی ابیات همسرش دیمیتری اسمیرنوف را ارائه می دهد.