کنسرت “روسیه برای جهان” ستارگان اپرای

27.08.2020
آنا نتبرکو ، یوری باشمت و دنیس ماتسوف به افتخار 75مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم اجرا می کنند. div class = “h_img” readability = “20.727861771058”>

کنسرت گالا “روسیه – به جهان” در تاریخ 2 سپتامبر برگزار می شود ، یوسف ایوازوف و ایلدار عبدرازاکوف نیز در صحنه حاضر می شوند …

“ما از طریق فرهنگ و موسیقی می خواهیم از مردم همه کشورهای جهان بخواهیم در تلاش برای مقاومت در برابر فاشیسم و ​​نازیسم ، متحد شوند. منجر به خونین ترین فاجعه در تاریخ بشریت شد “، – تأکید کرد ماتسو.

هنرمندان به همراه ارکستر سمفونیک آکادمیک دولتی سولتانوف اجرا می کنند. الکساندر اسلادکوفسکی هدایت کننده خواهد بود.

Orpheus

27.08.2020