به صد سالگی سنت سانز

09.09.2020
مرکز موسیقی رمانتیک ونیز Palazzetto Bru Zane فصل جدید خود را به کامیل سن سانز اختصاص می دهد ، سالگرد صد سالگی وی سال آینده جشن گرفته می شود.

از 26 سپتامبر ، چرخه ای از پنج کنسرت “Saint-Saens – یک مرد-ارکستر” در اینجا آغاز می شود که مختص آهنگ های سازنده و آوازی مجلسی آهنگساز فرانسوی است. بخش ونیزی برنامه با اجرای در مونترال و پاریس – بهار و تابستان آینده – دنبال می شود. ارکستر کاپیتول تولوز به سرپرستی توگان سوخیف در حال آماده سازی ارائه سخنرانی کم سابقه “سن موعود” در سن پایتخت فرانسه است.

“Orpheus”

09.09.2020