ارکستر فیلارمونیک لندن نمایش برتر The Ring of the Nibelungen

را لغو کرد src = “https://www.muzklondike.ru/u/2020/Anton_avgu/676caddf.png”>

مجموعه ای از چهار اپرای حماسی توسط واگنر برای ژانویه – فوریه سال آینده در پوستر بود. به دلیل محدودیت های مرتبط با ویروس کرونا تصمیم سختی گرفته شد. “ باید بپذیریم که قادر به جمع آوری تمام نیروهای خلاق لازم برای چنین عظمت نخواهیم بود دیوید بورک ، مدیر ارکستر می گوید پروژه “”.

ارکستر قصد داشت طرحی گسترده در مرکز Southbank لندن ارائه دهد که هنوز به طور کامل برای بینندگان باز نشده است.

ولادیمیر جوروفسکی می خواهد هر چهار قسمت چرخه واگنریان را با موسیقی دانان ضبط کند تا آنها را در پخش سال نو به مردم ارائه دهد.

“Orpheus”

09/18/2020