بهترین مجری موسیقی توسط هاینریش شوتز

بیش از 35 سال است که برنده جایزه آثار آوازی و سازهای قرن 17 و 18 را از جمله آثار شوتز زنده می کند. لاسر سومین نوازنده ای است که این جایزه را دریافت می کند ، که فقط دو سال پیش تاسیس شده است. پیش از او ، رهبر ارکستر آلمانی ، هانس-کریستف رادمان و سر راجر نورینگتون انگلیسی ، تشویق شدند.

تجلیل از برندگان در ماه اکتبر در جشنواره موسیقی شووتز در شهرهای مرتبط با زندگی آهنگساز برگزار می شود: وایسنفلز ، باد کوستریتس ، درسدن و دیگران.